Kula Jeoparkı Tanıtımı

Farkındalık Oluşturma

Kula Jeoparkı, yerel ve ulusal ölçekte tolumda Jeoparklar hakkında farkındalık oluşturma için özel çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda Kula Jeoparkı çerçevesinde Jeopark konusunun promosyonu ve geniş kitlelere doğru bir biçimde anlatılması için mevcut tüm imkânlar seferber edilmiştir.

Ulusal ve Uluslararası Konferanslar

Son iki yılda Kula Jeopark projesini ve Türkiye’nin Jeolojik mirasını tanıtmak amacıyla Japonya’dan Portekiz’e ikisi ulusal üçü uluslararası olmak üzere 5 sempozyuma katılınmış ve bildiri sunulmuştur.

 •      UNESCO Jeoparkları Sempozyumu (Japonya)

  Image: PhD Erdal Gumus presenting Kula Geopark poster at the GGN Symposium in Japan
  The 5th International UNESCO Conference on Geoparks was held at Unzen Volcanic Geopark, Nagasaki / JAPAN on 12-15 May 2012. Phd Erdal Gumus has presented “Kula Volcanic Geopark - Oldest Interaction of Man and Volcanoes in Turkey” in the symposium
   
 •     Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (Türkiye) UJS Symposium (Turkey)

Image: PhD Erdal Gumus presenting Kula Geopark at the UJS Symposium in Hatay / Turkey
The biannual UJS (National Geomorphology Symposium of Turkey) symposium was organised by the Mustafa Kemal University at Antakya / Turkey on 4-6 October 2012. Phd Erdal Gumus has presented “Kula Volcanic Geopark” at the symposium
 

 •     Ulusal Coğrafya Sempozyumu (Türkiye) National Geography Symposium (Turkey)

  Image: PhD Erdal Gumus presenting Kula Geopark at the National Geography Symposium
  The National Geography Symposium was organised by the Ataturk University at Erzurum / Turkey on 28-30 Nay 2012. PhD Erdal Gumus presented the “Kula Volcanic Geopark Project-Towards Turkey’s First Geopark” paper
   
 •     Avrupa Jeoparklar Ağı Konferansı 2012 (Portekiz) / European Geoparks Conference (Portugal)

  Image: PhD Erdal Gumus presenting Kula Geopark at the 11th European Geoparks Symposium.
  The 11th European Geoparks Conference was organised by the Arouca Geopark at Arouca / Portugal on 19-21 September 2012. Phd Erdal Gumus has presented the “Geosite Identification in Kula Volcanic Geopark/Turkey” paper
   
 •     Avrupa Jeoparklar Ağı Konferansı 2013 (İtalya) / European Geoparks Symposium 2013 (Italy)

  Image: PhD Erdal Gumus presenting Kula Geopark at the 12th European Geoparks Symposium
  The 12th European Geoparks Conference was organised by the Cilento Geopark at Salerno / Italy on 4-6 September 2013. PhD. Erdal Gumus has presented “Aspiring Kula Volcanic Geopark - Earth Heritage Protection and Promotion” paper.
  During the 12th EGN Symposium the kula Geopark was announced the first and only Turkish Geopark member of the European and Global Geoparks Network.
  Image: PhD Erdal Gumus accepting the Geopark certificate from European Geoparks Coordinator Prof. Dr Nikolas Zouros (right) and European Geoparks vice Coordinator Kirstin Tomson (left)

   

Fotoğraf Galerisi