Kula Jeoparkı Tanıtımı

Farkındalık Oluşturma

Kula Jeoparkı, yerel ve ulusal ölçekte tolumda Jeoparklar hakkında farkındalık oluşturma için özel çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda Kula Jeoparkı çerçevesinde Jeopark konusunun promosyonu ve geniş kitlelere doğru bir biçimde anlatılması için mevcut tüm imkânlar seferber edilmiştir.

Ulusal ve Uluslararası Konferanslar

Son iki yılda Kula Jeopark projesini ve Türkiye’nin Jeolojik mirasını tanıtmak amacıyla Japonya’dan Portekiz’e ikisi ulusal üçü uluslararası olmak üzere 5 sempozyuma katılınmış ve bildiri sunulmuştur.

 •      UNESCO Jeoparkları Sempozyumu (Japonya)
   
 •     Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (Türkiye) UJS Symposium (Turkiye)
   
 •     Ulusal Coğrafya Sempozyumu (Türkiye) National Geography Symposium (Türkiye)
   
 •     Avrupa Jeoparklar Ağı Konferansı 2012 (Portekiz) / European Geoparks Conference (Portegiz)
   
 •     Avrupa Jeoparklar Ağı Konferansı 2013 (İtalya) / European Geoparks Symposium 2013 (Italya)
   
 • Karawanken şehrinde gerçekleşen 41. Avrupa Geopark Ağı Koordinasyon Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı olarak Türkiye'yi temsil edildi. (Avusturya) Toplantıya Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye başkanı Zeki Kayda, Kula jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir ve Kula Jeoparkı Müdürü Mühendis Yigit Karakuzu katıldı.
 • 71. Jeoloji Kurultayı. (Turkiye) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Nizamettin Kazancı'nın da bulunduğu kurultayda Kula Jeoparkı'nı temsilen orada bulunan Kula Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer DEMİR, yaptığı sunumda Kula Jeoparkı'nın gerçekleştirdikleri ve hedefledikleri faaliyetleri, UNESCO denetim notlarını Kula Jeoparkı'nın son durumunu ve uluslararası izlenimler hakkında bilgi verdi.
   

 • Sınır komşumuz İran'da düzenlenen International Meeting & Workshop on UNESCO Global Geoparks toplantısına Kula Jeoparkı'nı temsilen Yard. Doç. Dr. A. Serdar AYTAÇ ve Mühendis Yiğit KARAKUZU bulundular. 

 

Fotoğraf Galerisi