JEOTURİZM

Jeoturizm:
Doğal ortamlara, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları görmek ve
tanımak için yapılan seyahatleri ifade eder. Doğaya nispeten daha az rahatsızlık
veren turizm tipidir ve sürdürülebilir yerel kalkınma için önemli bir kaynaktır.