Jeopark Yönetimi

Kula Volkanik Jeoparkını yönetmek amacıyla Jeopark sahasında yer alan kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Kaymakamlığı, Kula Belediyesi, Adala Belediyesi, Gökeyüp Belediyesi, Gökçeören Belediyesi, Sandal Belediyesi, Kula Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği) imzalamış oldukları protocol çerçevesinde sahanın uluslararası kabul görmüş üstün nitelikli doğal ve jeolojik mirasını Avrupa Jeoparklar Ağı kriterlerine uygun biçimde korumayı, Jeoturizm vasıtasıyla sürdürülebilir sosyo-ekonomik yerel kalkınma aracı olarak kullanmayı ve topluma temel doğa ve çevre bilimlerini aktarmayı taahhüt altına almışlardır.
 
Jeopark Koordinatörü: Dr. Erdal GÜMÜŞ
Kula Jeoparkı’nın, üyesi olduğu Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı kriterlerine uygun biçimde faaliyet göstermesini temin etmekle ve Jeopark faaliyetlerini idare etmekle mükellef yegâne yetkili mercidir.
 
Kula Jeoparkı Temsilcileri: Kula Jeoparkı’nın Avrupa ve UNESCO Global Jeoparklar Ağı nezdinde resmi olarak temsil eden ve Jeoparklarla ilgili kararların alındığı Avrupa Jeoaprklar Ağı Koordinasyon Komitesi toplantılarından söz ve oy hakkına sahip iki asıl ve bir yedek temsilciden oluşur.
Kula Jeoparkı’nın 2013-2017 dönemi belirlemiş olduğu asil ve yedek resmi temsilciler şunlardır: Selim AŞKIN (Kula Belediye Başkanı), Dr. Erdal GÜMÜŞ (Kula Jeoparkı Koordinatörü) ve yedek üye Dr. Erdal ŞEN (Volkanolog-Hacettepe Üniversitesi).
 
Kula Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği) imzalamış oldukları protocol çerçevesinde sahanın uluslararası kabul görmüş üstün nitelikli doğal ve jeolojik mirasını Avrupa Jeoparklar Ağı kriterlerine uygun biçimde korumayı, Jeoturizm vasıtasıyla sürdürülebilir sosyo-ekonomik yerel kalkınma aracı olarak kullanmayı ve topluma temel doğa ve çevre bilimlerini aktarmayı taahhüt altına almışlardır.