JEOLOJİK MİRAS

Jeolojik miras, yeryüzünün jeolojik tarihinin ve ilgili süreçlerin tanınmasına, incelenmesine ve yorumlanmasına izin veren yenilenemeyen bir doğal kaynaktır. Doğal mirasın bu önemli bileşeni, Dünya tarihi, insanlık tarihi, ekolojik gelişim tarihi ve biyolojik evrim arasındaki bağlantıları kurmamızı sağlar. Yeni bin yılın başlangıcında, Jeolojik mirasın korunması ve korunması, hem Doğal hem de kültürel mirasımızın önemli bir unsuru küresel bir sorun haline gelmektedir (Barettino ve ark. 1999).