JEOÇEŞİTLİLİK

Jeolojik çeşitlilik terimi, jeolojik özelliklerin (kayaçlar, mineraller, çökeller, fosiller, yapılar), jeomorfolojik özellikler (yer şekilleri ve süreçler), fiziksel ortamı oluşturan toprak ve su özelliklerinin tüm doğal aralığını (çeşitliliği) kapsamaktadır. “Jeolojik çeşitlilik” kısaltılmış bir “jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik” biçimidir ve biyoçeşitliliğin abiyotik eşdeğeridir.