KÜLTÜREL MİRAS > Yunus Emre Türbesi

Yunus Emre Türbesi

Yunus Emre (1240-1321) Orta Anadolu’da yaşamış Türkçe şiirin öncüsü, mutasavvıf bir halk şairi ve büyük bir Türk filozofudur. Orta Asya'da Ahmed Yesevi ile başlayan tasavvuf şiiri en üstün seviyesine Yunus Emre'de varmıştır. Yunus Emre, uzun bir süre Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında çile doldurmuş ve dergâha hizmet etmiştir. Divan ve Risalet-ün-Nushiyye bilinen yazılı eserlerindendir.Kula’nın Emre köyünde yer alan Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre’nin türbesi, Kula Belediyesince düzenlenen Yunus Emre Anma Şenliklerinde her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır.

Fotoğraf Galerisi

Tüm Hizmetler