KÜLTÜREL MİRAS > Kırsal Mimari

Kırsal Mimari

 Kula’nın jeolojik çeşitliliği (geodiversity) kırsal mimariyi de derinden etkilemiştir. Tamamen yerel malzemelerle yapılan köy evlerinin duvarları adeta sahayı tanıtan birer kayaç sergisi gibidir. Asırlar boyu kazanılan tecrübeler neticesinde şist, kireçtaşı ve bazalt gibi kayaçlar fiziksel kabiliyetlerine göre farklı üsluplara ve kullanımlara konu olmuştur. Gölde, Yağbastı ve Evciler köyleri Jeolojik yapı ve mimari kültürün içiçeliğini görmek bakımından müze niteliğindedirler.

Fotoğraf Galerisi

Tüm Hizmetler