JEOSİTLER > Ksenolitler

Ksenolitler

Magma haznesinin etrafından özümsemesinden arta kalan veya yüzeye doğru yükselirken koparıp bünyesine kattığı, magmadan farklı muhteviyattaki kayaçlara ksenolit adı verilir.

Kula lavları içerisinde sahanın ana kayayı temsil eden şist ve kireçtaşı parçalarına sıkça rastlanır.

Fotoğraf Galerisi

Tüm Hizmetler