JEOSİTLER > Kaplıcalar ve Maden Suları

Kaplıcalar ve Maden Suları

Kula Volkanik Jeoparkı Acısu mevkiinde Ofiyolitik Melanj yüzlek verir. Yeşil renkli ve kaygan bir yüzeye sahip ve Serpantinid adı verilen bu kayaçlar Anadolu daha karalaşmamışken okyanus tabanında patlayan volkanların deniz suyuyla temas ederek başkalaşması sonucu oluşmuşlardır. Bu başkalaşım sürecinin bir yan ürünü olarak beyaz renkli Magnezit minerali oluşmuştur. Sahada ayrıca kısmen başkalaşıma uğramış Listvenitik kireçtaşları ve silisli mineral zenginleşmeleri görülebilmektedir.

Fotoğraf Galerisi

Tüm Hizmetler