JEOSİTLER > Volkanik Mağara ve Tüneller

Volkanik Mağara ve Tüneller

Kula lav akıntıları üzerinde lavların içerisinden aktığı pek çok lav mağarası / tüneli bulunur. Lav tünelleri akıcılığı yüksek lavların havayla temas eden kısımlarının katılaşarak koruyucu bir kabuk bağlaması sonucu oluşurlar.  Akan lavın kalınlığının az ve çok çatlaklı olması sebebiyle lav tünellerinde çökmeler sonucu birbirinden kopuk parçalar halindedir. Bunların bir kısmı yüzeyde olup kolayca girilebilmekte, diğer bir kısmı ise kanyon duvarlarında, ancak ekipmanla ulaşılabilmektedir.

Fotoğraf Galerisi

Tüm Hizmetler